อบจ แถวบ้านยัน สสจ บินไปดูงานที่เกาหลี ญี่ปุ่นทุกปี กลับมาแล้วคุณภาพก็ sameๆ

#thailand

thumb_up11thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ