ถ้าขึ้นไปถึง 15,000 จะขายให้หมดเลย ตั้งขายลิมิตไว้ที่ 15,000฿ ช่วงนี้ โอน Token ออกมาลงทุน ETH หมดแล้ว ค่า Fee ถูกอ่ะ เมื่อเช้าโอนมาอีกยอด 1$ กว่า ๆ

thumb_up15thumb_downchat_bubble6