มินเนี่ยน : พระไปร่วมม็อบเหมาะสมหรือไม่? เป็ดหลือง : ไม่... มินเนี่ยน : ไม่เหมาะสม!!! เป็ดเหลือง : ไม่...เสือกซิคะ

thumb_up5thumb_downchat_bubble