มินเนี่ยน : พระไปร่วมม็อบเหมาะสมหรือไม่? เป็ดหลือง : ไม่... มินเนี่ยน : ไม่เหมาะสม!!! เป็ดเหลือง : ไม่...เสือกซิคะ

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ทางออกของประเทศที่ดีที่สุดตอนนี้คือการที่ผู้มีอำนาจออกมารับฟังเสียงจากผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม และเปิดให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่นำกฎหมายมาบังคับใช้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะนั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาเพิ่ม ทุกอย่างจะต้องมีจุดตรงกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ เพียงแต่ให้ผู้มีอำนาจยอมรับฟังเสียงของประชาชน และมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่รู้ว่าวันนั้นจะมีหรือเปล่า เพราะท่าทีของรัฐบาลยังคงแข็งกร้าวต่อกลุ่มผู้ชุมนุม

28 views · Nov 20th, 2020

รถฉีดน้ำของประชาชน จากเงินในกระเป๋าของประชาชน เพื่อประชาชนผู้ชุมนุม

24 views · Nov 20th, 2020

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ทางออกของประเทศที่ดีที่สุดตอนนี้คือการที่ผู้มีอำนาจออกมารับฟังเสียงจากผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม และเปิดให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่นำกฎหมายมาบังคับใช้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะนั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาเพิ่ม ทุกอย่างจะต้องมีจุดตรงกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ เพียงแต่ให้ผู้มีอำนาจยอมรับฟังเสียงของประชาชน และมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่รู้ว่าวันนั้นจะมีหรือเปล่า เพราะท่าทีของรัฐบาลยังคงแข็งกร้าวต่อกลุ่มผู้ชุมนุม

28 views · Nov 20th, 2020

รถฉีดน้ำของประชาชน จากเงินในกระเป๋าของประชาชน เพื่อประชาชนผู้ชุมนุม

24 views · Nov 20th, 2020