( theo Tường Vy )

Đây là Bầu cử và kiểm phiếu ở Úc .. phe đối lập đứng sát bên kiểm phiếu luôn ... Mỹ mà được như Úc thì đảng quỳ CS hết mong gian lận TT Trump cũng đâu chịu vất vả thưa kiện để lấy lại công bằng cho cử tri 😰

thumb_up8thumb_downchat_bubble