ในเรื่องเดียวกัน เราจะมองให้มันสุขก็ได้ จะมองให้มันทุกข์ก็ได้ หรือจะมองเฉยๆ เป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ อยู่ที่เราจะมองมุมไหนและใช้วิธีคิดแบบใดกับชีวิต Cr. KIDMAKK
thumb_up6thumb_downchat_bubble