CHUYỆN BẦU CỬ 😋 🇺🇸 Bốn năm trước đây, người Mỹ khoe rằng: - Chúng tôi bỏ phiếu vào buổi sáng và chúng tôi sẽ biết tổng thống là ai vào buổi chiều. (Xạo. Năm 2000 cãi nhau tùm lum) 🇨🇳 Người Trung Quốc bình thản nói: - Nước chúng tôi hay hơn. Hôm nay chúng tôi bỏ phiếu, nhưng năm ngoái chúng tôi đã biết ai là chủ tịch rồi. 🇰🇵 Người Bắc Triều Tiên khinh thường nói với người Mỹ và người Trung Quốc: - Chúng tôi không cần phải bỏ phiếu, chúng tôi đã biết ai là chủ tịch khi còn bé tí. 🇯🇵 Người Nhật bối rối nói: - Chúng tôi cứ phải bỏ phiếu liên tục, nhưng chúng tôi vẫn không biết cố định rằng ai là thủ tướng. 🇷🇺 Người Nga cười nhạt: - Tổng thống của chúng tôi khi làm tổng thống thấy mệt mỏi thì đổi làm thủ tướng, và khi làm thủ tướng thấy mệt mỏi thì sang qua làm tổng thống. 🇨🇺 Một người Cuba bối rối nhìn bạn và hỏi một cách yếu ớt: - Anh ơi, người lãnh đạo mà còn có thể thay đổi được à? 🇮🇶 Người Iraq dõng dạc trả lời: - Có thể thay đổi chớ! Tại sao lại không thay đổi được? Nếu bạn không tự mình thay đổi thì người Mỹ sẽ thay đổi cho bạn. 🇺🇸 Năm nay, người Hoa Kỳ nói với giọng xỉu xuống: - Chúng tôi đã bắt đầu bỏ phiếu cách đây trước một tháng, nhưng một tháng sau ngày bỏ phiếu, chúng tôi vẫn không biết ai là tổng thống. 🇻🇳 Người VN hài hước bảo: - Chúng tôi biết trước ai là lãnh đạo nhưng đi bầu cho... Dzui thôi. 😉 🙄 Lạ nữa nè: - Ở VN thì mặc dù dân Hoa Kỳ bầu tổng thống của họ. Nhưng bạn bè, quen lạ trên Facebook gấu ó, block nhau tùm lum tùm la... Lụm được trên net! 😂.

thumb_up6thumb_downchat_bubble4