ทางออกของประเทศที่ดีที่สุดตอนนี้คือการที่ผู้มีอำนาจออกมารับฟังเสียงจากผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม และเปิดให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่นำกฎหมายมาบังคับใช้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะนั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาเพิ่ม ทุกอย่างจะต้องมีจุดตรงกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ เพียงแต่ให้ผู้มีอำนาจยอมรับฟังเสียงของประชาชน และมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่รู้ว่าวันนั้นจะมีหรือเปล่า เพราะท่าทีของรัฐบาลยังคงแข็งกร้าวต่อกลุ่มผู้ชุมนุม

3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble