ไม่ชอบประยุทธ์ ทำไมลงทะเบียนคนละครึ่ง เงินที่มาใช้ในโครงการคือเงินกู้ที่ประชาชนทุกคนต้องใช้คืน ไม่ใช่เงินประยุทธ์ ทำไมจะใช้ไม่ได้
thumb_up5thumb_downchat_bubble