Hack là một chuyện, phần mềm được thiết lập để ăn cắp phiếu giống như đang bị Hack lại là chuyện khác. Và Chính phủ Trump sẽ tìm ra sự thật của một trong hai vấn đề này sớm thôi. Điều đáng ngạc nhiên là... một phần mềm bầu cử đã được một GS Đại học công bố rất dễ bị Hack vào năm 2018, lại được chính bà Pelosi CTHV đề nghị và thuyết phục các UBBC khắp nơi trên nước Mỹ sử dụng cho bầu cử năm 2020??? Và có một điều nữa là... xem trọn Video vẫn không thấy, không nghe nói đến từ Dominion?! Sao kạ vậy New York Time? 🤔🤔🤔 https://m.trithucvn.org/khoa-hoc/video-cua-nyt-cho-thay-he-thong-bo-phieu-dominion-co-the-de-dang-bi-hack.html

thumb_up8thumb_downchat_bubble