Ông trùm tình báo và ngoại giao HK nhắn gửi cho ba rác và phù thủy nhà Clinton có muốn đi tù không?! Có ai thấy 2 nhân vật đầu xỏ này xuất hiện trên truyền thông những ngày gần đây không? T/b: khôn hồn thì ngồi yên chờ trát của toà. Kích động BLM, antifa bạo loạn thì hốt liền, anh đăng tin này là a đã nắm hết chứng cứ đủ để 2 đứa ngồi tù rồi nha! Pompeo! 🤔.

thumb_up6thumb_downchat_bubble1