ในห่วงเวลาที่สื่อไทยนั้นยังคงหลับไหลด้วยมนต์และอำนาจของเผด็จการ "เรากำลังจะกลับมา" #mindsth #thethaipolitics
thumb_up8thumb_downchat_bubble