ก็คือถึงจะโกรธที่แม่งโคตรจะอิกนอ แต่เชี่ยเอ้ยแพ้ความสามารถ
thumb_up6thumb_downchat_bubble