อย่าสะเออะเรียกตัวเองว่าครัวโลก อย่าทะนงว่าตัวเองนัมเบอร์วัน หลายอย่างสามารถทดแทนสินค้าไทยได้หมด

thumb_up11thumb_downchat_bubble