สมเพชพวกสลิ่มมานั่งปั่นแฮชแท็กในทวิตเตอร์ จะบอกให้เอาบุญ แฮชแท็ก..มันปั่นได้ แต่ใจคนไม่ได้อยู่กับพวกเจ้าแล้ว ไร้ค่า
thumb_up11thumb_downchat_bubble2