กอดๆ อาจไม่อุ่นเพราะตัวอยู่ไกล แค่อยากให้รู้...อยู่ตรงนี้นะ💛
thumb_up7thumb_downchat_bubble