596. เขาประกวดตั้งชื่อเล่นให้กรมหลวงเป็ดยางกัน ส่วนตัวชอบสุด 2 ชื่อ "นุ้งโอยัวะ" กับ "คุณทองเหลือง" กวนตีนดี กราบสมองคนคิด
thumb_up6thumb_downchat_bubble