ไมค์โพสต์ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดม็อบ17พย.อีกนะว่ามีคำสั่งถูกเก็บคือแม่งคงเล็งมาตลอดอะนะชุดนี้ ทั้งไมค์ แพนกวิน อานนท์
thumb_up10thumb_downchat_bubble