🤔 เข้าใจว่าระบบการรีมายด์ใหม่ คงออกแบบมาไว้เพื่อป้องกันคนๆเดียว มีหลายแอค แล้วรีมายด์ตัวเองเพื่อปั่นเอา tokens ตอนนี้กลายเป็นว่า จากเดิมที่ผมเคยได้จากระบบวันละ 2.3-3.6 tokens เหลือแค่เฉลี่ย 1.4-1.8 tokens ผลก็คือ ทำให้ผมแจกเพื่อนๆได้แค่วันละคนก็หมด wallet ทั้งที่จริงๆอยากแจกทุกคนให้มากกว่านี้ วันละสัก 3 คนยิ่งดี 🥺 #MindsTH #Thailand
thumb_up11thumb_downchat_bubble