ได้อ่านเจอผ่านๆตาว่าจนท.จะเก็บท่อน้ำเลี้ยงแล้วบุ๊งก็ถูกลอคเป้าหมาย ทำไมควายแก่เผด็จการมันคิดได้แค่นี้วะกุละงง
thumb_up9thumb_downchat_bubble