ในมายส์นี้ไม่มีใครโดนโซตัสแลงเท่าสี่กุมารแน้วอะ เบาๆก็ขาด เบาๆก็ปลิว~
thumb_up7thumb_downchat_bubble