Hejka ;3 | Hello ;3

Okej, zna ktoś język Polski z moich subskrybentów? Pytam z ciekawości, czy znajdzie się rodak, wśród ludzi. –––––––––––––––––––––––––––––––––––– Okay, does anyone know Polish from my subscribers? Out of curiosity, I ask if there will be a fellow countryman among the people. #anime_art #anime_girl #anime #cat_ears #cosplay #shark_girl #artwork #art #poland #polish_language #subscribers #curiosity #country

thumb_up20thumb_downchat_bubble10