🐯 เวลาเราเข้าป่าแล้วเจอเสือ ถ้าเราแสดงอาการว่ากลัวมัน เสือมันจะได้ใจและข่มขู่ให้เรากลัวได้ แต่ถ้าเราแสดงอาการว่าเราไม่กลัวมัน มันจะกลัวเราเอง ราตรีสวัสดิ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย #ไม่เข้าถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือ

thumb_up5thumb_downchat_bubble