หรี่แสงไฟลง ทิ้งตัวลงบนที่นอน เบาเสียงที่อยู่ในหัว ค่อย ๆ หลับตา 😴 ฝันดีค่ะ ✨💗

thumb_up11thumb_downchat_bubble4