ถ้าการเมืองดี 1.เราจะจ่ายค่าทางด่วนราคาเดียววิ่งได้ตลอดสายไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วนด่านแล้วด่านเล่า 2.เราจะจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน-บนดิน​ ครั้งเดียว​ราคาเดียวแล้วไปลงได้ทุกสถานี​ ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่ายอีก​ ไม่ต้องจ่ายตามระยะทาง ถ้าการเมืองดี​ ชีวิตคนไทยก็ดี #ม็อบ19พฤศจิกา
thumb_up5thumb_downchat_bubble