แก reply 1988 คือดีมากอ่ะ ทำไมชั้นเพิ่งได้ดู อินมาก ต้องคิดถึงมากแน่เลย;-;
thumb_up7thumb_downchat_bubble6