เอาดีๆคือการมองโลกแบบที่มัน เป็นจริงคือยากมากนะ แต่พูดอ่ะง่าย เพราะมันมีความซับซ้อนทางอารมณ์ทางความคิดและความรู้สึกอยู่เยอะมาก ก็กิเลสนั่นแหละมั้ง
thumb_up6thumb_downchat_bubble