ใครมีลิงค์หรือไฟล์ร่างกฏหมายฉบับไอลอให้อ่านไหมฉบับสมบูรณ์ที่ยืนสภา อยากอ่าน
thumb_up6thumb_downchat_bubble