สันติวิธีจริงๆไม่ต้องให้ใครเป็นด่านหน้าก็ได้ แต่ที่ต้องมีเพราะรบ.มันไม่ได้เห็นเราเป็นคน.... ไม่รู้จะโกรธหรือจะเศร้าดี เอาเป็นขอยาดเวทตัวเอง
thumb_up8thumb_downchat_bubble