"ที่กุคราง ไม่แปลว่ามึง #หำใหญ่ ที่กุครางก้อแค่ #ให้กำลังใจ มึง!!" ....เหตุเกิดเมื่อกุได้ยินข้างห้องมันคุยกัน คราง = ให้กำลังใจ😳😳😳 ตอนนั้นเราครางจริงๆนะ ไม่ได้แอ๊บ 555555 @lilydesu
thumb_up6thumb_downchat_bubble7