เวลาที่คนอ่านทวีตแล้วไปตีความเป็นร้อยเป็นพันเรื่อง อยากจะบอกว่า ทุกทวิตคือขยะความคิดในสมองของเรา คือแบบกูแค่ยกมือถือขึ้นมาพิมพ์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครอ่านบ้าง ถ้าจะเอาขยะในสมองคนอื่นที่ทิ้งแล้วไปตีความก็แล้วแต่จ้า
thumb_up12thumb_downchat_bubble