คุณถั่วโหดร้ายกับคนยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้ามากนะ....แต่ก็นั่นแหละ ได้แต่นั่งซดน้ำหวานเพราะไม่รู้จะกินอะไร
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from 🦋หน่องที่มีเลือดติดจมูกเพราะดมฝุ่น หาแว่นไม่ค่อยเจอ ถึงเจอก็ขี้เกียจใส่แล้วก็มองไม่เห็นจอ สติก็ไม่ค่อยมี ฮอลลล🦋

More from 🦋หน่องที่มีเลือดติดจมูกเพราะดมฝุ่น หาแว่นไม่ค่อยเจอ ถึงเจอก็ขี้เกียจใส่แล้วก็มองไม่เห็นจอ สติก็ไม่ค่อยมี ฮอลลล🦋