รู้สึกว่ามันน่ารักมานานแล้ว แต่ไม่เคยรู้สึกรักเป็ดเหลืองมากมายเท่านี้มาก่อน จนมันมาอยู่ในมือเด็กๆ
thumb_up8thumb_downchat_bubble