จะจดจำไว้เลยว่าพวกนั้นมันทำอะไรกับพวกเราไว้บ้าง สักวันพวกมันต้องได้รับโทษตามระบอบยุติธรรมที่พวกมันขโมยไป ให้มันจบที่คุก✊
thumb_up9thumb_downchat_bubble