595. นายกเรียกสรรพนามแทนประชาชนเป็น "ตัว" ก็ยังดีกว่าพระมหากษัตริย์ที่แทนพวกเราเป็นฝุ่น และยกหมาเหนือกว่าเราอีก เราไม่ใช่คนในสายตาพวกเขาเลย สลิ่มเอ๋ย จงโง่งมต่อไปเถิด เราจะรอดูความพังพินาศของราชวงศ์และรัฐบาลที่คุณเคารพนักหนา
thumb_up8thumb_down1chat_bubble