วันนี้ค่อนข้างสติแตกอารมณ์ร้อนเพราะเหนื่อยใจกับการที่ต้องมาออกปกป้องน้องๆอาชีวะจากคนฝั่งเรากันเองขอร้องเถอะ ถ้าไม่รู้ว่าต้องผ่านอะไรกันมาบ้างหยุดถามแล้วลงถนนเอง คนเรามีคิดแตกต่างกันได้แต่อุดมการณ์หลักยังคงอยู่ หยุดระแวงสงสัยกับคนที่ใช้เนื้อบังกระสุน ถ้าเหนื่อยมากจะปิดแอคในมายด์เลิกเล่นละ เหนื่อยใจที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้
thumb_up18thumb_downchat_bubble1