NHỚ. Nỗi nhớ rơi vào lúc mùa đông Chẳng băng chẳng tuyết cũng lạnh lòng Người quay lưng lại...ta câm lặng Thì chẳng cần hỏi:"Nhớ nhau không" Giờ người đã xa, ừ đã xa Ta có nói chi cũng vậy mà Đọc câu thơ cũ...buồn muốn khóc Cũng đành vậy thôi...tình đã qua. Ta cầm trên tay nhành Mẫu Đơn Chẳng hiểu tại sao người dỗi hờn? Ta biết từ đây thì ta sẽ Chôn dấu cuộc tình trong cô đơn. Xin cám ơn người đã yêu ta Dù biết người vui phút giây mà Ta giữ chút tình làm kỷ niệm Để mãi nhớ người khi chia xa.
thumb_up6thumb_downchat_bubble