แมวนุเป็นโรคไตไม่พอ วันนี้มานิ้วพิการอีกโดนกระเบื้องบาดโดนเส้นเอ็น🤦‍♀️
thumb_up5thumb_downchat_bubble