เสี่ยเป็นเอดส์ป่าววะ..มีข่าวจากวงในว่าเข้าออก รพ.กรุงเทพ ประจำ
thumb_up5thumb_downchat_bubble1