เสื้อเกราะอีกวิธีคือซื้อตัวเสื้อจากร้านทั่วไปแล้วมาตัดเหล็กใส่ซัพกันเอง (เป็นวิธีที่ปลอกเขียวทำกันอยู่)
thumb_up6thumb_downchat_bubble