พวกละครไทยนี่ตัวสร้างความเข้าใจผิดอะไรหลายอย่างเลยนะ
thumb_up6thumb_downchat_bubble