ขอบคุณในทุกการชุมนุมที่ผ่านมาค่ะ เราไม่อาจมาไกลได้ขนาดนี้โดยไม่สูญเสีย ถ้าขาดแนวหน้าที่แข็งแกร่งและกล้าหาญ อย่างกลุ่มอาชีวะทุกท่าน เรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยที่รู้ว่ามีแนวร่วมเป็นอาชีวะ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงมากๆ ว่าจะเกิดอันตรายกับกลุ่มอาชีวะ เราเชื่อว่ากลุ่มอาชีวะไม่ได้หายไปไหน แต่จะยังคงอยู่เป็นแนวร่วมเดียวกัน เพียงแค่สถานะอาจเป็นเปลี่ยนจากการ์ด เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เท่านั้นเอง จากนี้ไป เราจะสู้ไปด้วยกันค่ะ #ขอบคุณฟันเฟืองประชาธิปไตย #mindsth #thailand
thumb_up5thumb_downchat_bubble