เป็นเป็ดที่มีทุกบ้านนนน..🎵🎶🎶🎷 ด้วยฟามร๊ากกกก 🎵🎵ด้วยภักดีย์ยยย ด้วยจิตจัยยัยยัย ......🎶🎶🎶🎷🎷 ❤❤❤ เครดิต: https://twitter.com/jeantorikoma/status/1329281419244257281?s=19 #mindsth

thumb_up9thumb_downchat_bubble1