ถ้าป๊ามีชีวิตอยู่ กูคงหันไปปรึกษาป๊าเรื่องอาวุธ เรื่องเสื้อเกราะ เพราะป๊าเองก็อยู่ในแวดวงขั้นเซียน สามารถทั้งสร้างและประกอบปืนขายเองได้เลย แถมสอนนี่ยิงปืนแต่เด็ก เซ็ง
thumb_up12thumb_downchat_bubble5