Tổ shi pà thằng Mark FB Đến Tổng Thống một cường quốc giàu mạnh và hùng cường nhất Thế Giới mà nó còn dám bịt miệng khi ông tố cáo gian lận. Thì nói gì một dân đen như bản thân em nói riêng, và nhiều bạn bè, những người luôn lên án những bất cập XH ở trên mạng. Lần này thì mày toang rồi mác ơi.

thumb_up17thumb_downchat_bubble