แม่งลืมไปประเทศนี้มันตั้งกฏว่ามีเสื้อเกราะกันกระสุนคือผิดกฏหมาย นำเข้าไม่ได้ เว้นแต่มีพวกเหรียญติดเสื้อที่มีได้ คงต้องคราฟเองแล้วแหละ
thumb_up7thumb_downchat_bubble