กลุ่มอาชีวะฟันเฟืองขอถอนตัว

เมื่อคืนมีการพ่นสีและบางส่วนไปลบออก มีการพ่นด่าหยาบคาย 904 แช่งด่า 902 ผลจากเหตุเมื่อคืน อาชีวะฟันเฟืองถอนตัวไม่ร่วมม็อบ25 พ.ย.เพราะไม่เห็นด้วยการการด่ากษัตริย์แบบเลยเถิด และมีคำถามว่าการพ่นสีจะถูกนำมาใช้อีกไหม/เราเคยด่า กปปส. ทำไมทำแบบเขา Cr:@aorwiki เคารพทุกการตัดสินใจและขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะคะ 🌷 ถ้ายังมีใจให้ประชาธิปไตยมาร่วมสู้ด้วยกันในฐานะปัจเจกชนไม่ต้องมาเป็นการ์ดในนามของกลุ่มก็ได้🐣🍀

thumb_up14thumb_downchat_bubble