#สาธารณะรัฐไทย เกิดที่อเมกา เรียนที่สวิส กลับมายิงเบ้าตาพี่ชายที่ไทย ต้องถือว่าเป็นคนต่างชาติฆาตกรฆ่าพี่ เราจะยอมรับมรดกบาปของคนเป็นฆาตกรฆ่าพี่มากดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราอีกเหรอวะครับ

thumb_up6thumb_downchat_bubble