ประเด็นคือ เสื้อเกราะกันกระสุนถือเป็นยุทธภัณฑ์ควบคุม ถ้าประชาชนครอบครองถือว่าผิดกฎหมาย 😓😓😓

#thailand

thumb_up13thumb_downchat_bubble