เพลงไทยที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่รู้ว่าฉันชัพถูกจริตและอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็ RAD กับแอมมี่ เนี่ยแหละ5555555 นอกนั้นก็ฟังเพลงต่างชาติ แต่ถ้าพี่ทรายเซย์มาหนูก็จะกลับไปฟังพี่มี่ค่ะ55555555
thumb_up5thumb_downchat_bubble3